2023 @ Chapter, Cardiff [from 3 to 13 October]

2023


154
3 - 13
October
19:30 - 21:00

 Facebook event page
Chapter
Market Road, Canton, CF5 1QE Cardiff
Cardiff, 2023 — a law passed in Westminster in 2005 has just come into force. Children told they were born from donated eggs or sperm, upon turning 18, are now entitled to know the identity of their donor parent.

Mary seeks out sperm donor Chris, knocking his world asunder. In this new era, where racial tensions run high, she wants answers. Who are her half-siblings? Could she have inherited her deafness? And is Chris prepared to risk his marriage and own family plans to help her feel she belongs?

2023 has been developed with support from academics and researchers in the fields of gamete donation and D/deafness.

BSL interpretation: 11 October

Post show talks:

5 October: Science and Ethics in ‘2023’
11 October: Talk with cast and creatives (BSL interpreted)

Every performance will be captioned

****

Caerdydd, 2023 — mae deddf a gafodd ei chymeradwyo gan San Steffan yn 2005 wedi dod i rym. Mae plant a gafodd wybod eu bod wedi eu geni trwy rodd wyau neu sberm, wrth droi’n 18, nawr yn gallu darganfod pwy yw’r rhoddwr.

Daw Mary mewn cyswllt â’r rhoddwr sberm Chris, gan droi ei fyd ben i waered. Yn y cyfnod newydd yma, lle mae tensiynau hiliol yn uchel, mae Mary yn chwilio am atebion. Pwy yw ei hanner brawd neu chwaer? Ai wedi etifeddu ei byddardod y mae? Ac ydy Chris yn barod i beryglu ei briodas a chynlluniau teuluol er mwyn ei helpu i deimlo ei bod yn perthyn?

Mae 2023 wedi ei ddatblygu gyda chymorth gan academwyr ac ymchwilwyr yn maes rhoi genynau a B/byddardod.

Dehongliad BSL: 11 Hydref

Sgyrsiau ôl sioe:

5 Hydref: Gwyddoniaeth a Moeseg yn ‘2023’
11 Hydref: Sgwrs gyda’r cast a’r tîm creadigol (dehongliad BSL)

Bydd pob perfformiad yn cynnwys capsiynau
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Chapter:

It's AGM time!
It's AGM time!
Chapter
10x10
10x10
Chapter
Chapter MovieMaker - November 2018
Chapter MovieMaker - November 2018
Chapter
Journey’s End
Journey’s End
Chapter
Frankenstein
Frankenstein
Chapter
Frankenstein
Frankenstein
Chapter
Frankenstein
Frankenstein
Chapter
BLUE
BLUE
Chapter

The most anticipated events in Cardiff :

Fireworks at Sea November
Fireworks at Sea November
The Grand Pier
Matilda The Musical | Christmas Cardiff 2018
Matilda The Musical | Christmas Cardiff 2018
Wales Millennium Centre
Weston-super-Mare Carnival
Weston-super-Mare Carnival
Weston-super-Mare
Wine, Cheese & Chocolate Festival Cardiff
Wine, Cheese & Chocolate Festival Cardiff
DEPOT
Festival of The Dead Cardiff - Tickets Selling Quickly!
Festival of The Dead Cardiff - Tickets Selling Quickly!
The Great Hall, Cardiff SU
Victorian Christmas Market
Victorian Christmas Market
Llanyrafon Manor
Jess Glynne Cardiff
Jess Glynne Cardiff
Cardiff
The Cowbridge Christmas Market
The Cowbridge Christmas Market
Cowbridge Leisure Centre
Caerphilly Christmas Market
Caerphilly Christmas Market
Def Leppard: The Hysteria Tour
Def Leppard: The Hysteria Tour
Motorpoint Arena Cardiff
The most popular events in your news feed!