Nosweithiau Nadolig | Christmas Nights @ St Fagans National Museum of History, Cardiff [from 6 to 8 December]

Nosweithiau Nadolig | Christmas Nights


2200
6 - 8
December
18:00 - 21:00

 Facebook event page
St Fagans National Museum of History
CF56 Cardiff
Os ydych chi’n chwilio am Nadolig Cymreig traddodiadol i’w gofio, yna cydiwch mewn llusern, gwisgwch yn gynnes a dilyn y seren i Sain Ffagan eleni!

Bydd perfformiadau o draddodiadau Nadolig unigryw Cymru: y Fari Lwyd a Hela'r Dryw. Bydd tanllwyth o dân, carolau yn y capel, canu Plygain traddodiadol yn yr Eglwys a band pres ar lawnt Gwalia.

Bydd cyfle i'r rhai bach gwrdd â Siôn Corn. Gallwch ysgrifennu llythyr at Siôn Corn yn yr ysgoldy Fictoraidd a'i bostio yn swyddfa bost leiaf Cymru. Galwch draw am sgwrs gyda'r Postfeistr. Dewch am dro ar drên bach y Nadolig i Ffermdy Llwyn-yr-eos i gwrdd â Siân Corn yn ei chegin. Gwnewch yn siŵr eich bod yn galw mewn i'r stablau ar y ffordd – rydym wedi gwahodd ambell i westai pedair coes arbennig iawn!

Yn ogystal â'n gweithdai crefft, bydd yna lu o weithgareddau eraill, gan gynnwys creu torchau i oedolion, addurno dynion bach sinsir gyda'r teulu cyfan a llawer mwy. Dechreuwch ar y siopa Nadolig yn ein marchnadoedd bwyd a chrefftau Nadoligaidd – cyfle i gael anrhegion a danteithion sy ddim ar gael ar y stryd fawr.

Wrth i'r noson ddod i ben, byddwn yn dod at ein gilydd yn y Neuadd Groeso i ganu carolau i godi eich calon – pa ffordd well sydd i fwynhau hwyl yr ŵyl nag yn Nosweithiau Nadolig Sain Ffagan.

£15 oedolion, £8 plant (dan 16 oed), o dan 2 am ddim

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

•Perfformiadau o'r Fari Lwyd a Hela'r Dryw gan Gwmni Dawns Werin Caerdydd
•Canu carolau yn y Capel
•Canu Plygain yn Eglwys Sant Teilo
•Cyfarfod Siôn Corn (anrheg fach i bob plentyn)
•Ysgrifennu eich rhestr Nadolig yn yr ysgoldy
•Perfformiadau Band Pres
•Trên bach y Nadolig
•Adrodd straeon a chymeriadau’r Nadolig
•Gweithdai crefft i oedolion a theuluoedd*
•Canu carolau gyda'n gilydd i orffen y noson
•Parcio ar gyfer y digwyddiad (ar ôl 5pm)

* ddim yn cynnwys gweithgareddau'r Farchnad Nadolig a'r Ffair Draddodiadol

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llawn trwy Eventbrite. Archebwch docyn am ddim i bob plentyn dan 2 oed.

Cŵn cymorth yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn

*****************************************************************************
If you’re looking for a traditional Welsh Christmas to remember, why not grab a torch, wrap up warm and follow the star to St Fagans this year!

There’ll be unmissable performances of Wales ’unique Christmas traditions: the Mari Lwyd and The Hunting of the Wren. You’ll find logs on the fire, carols in the chapel, traditional Welsh Plygain singing in the church and a brass band on Gwalia Green.

For the little ones there’ll be a chance to meet Father Christmas. You can write your Christmas list at the Victorian Schoolhouse then pop it in the box at our post office. Stop for a chat with the postmaster while you’re there. Ride the Christmas land train down to the Llwyn Yr Eos Farm to meet Mother Christmas in her kitchen. Be sure to check the stables while you’re there because we’ve invited some special four legged guests.

Get creative at our craft workshops, there’s wreath making for grown-ups as well as family friendly gingerbread decorating and more. Make a start on your Christmas shopping at our festive food and craft markets – a chance to pick up gifts and treats you won’t find on the High Street.

Then as the evening draws to a close we’ll gather together in the Atrium for some carols to gladden your heart — there’s no better way to kick off the Festive Season than the St Fagans Christmas Nights!

£15 adults, £8 children (under 16 years), under 2s free

The price of your ticket includes:

•Performances of the Mari Lwyd & Hunting the Wren from Cwmni Dawns Werin Caerdydd
•Carol singing in the Chapel
•Plygain singing in St Teilo’s Church
•Meet Father Christmas (small gift for each child)
•Write your Christmas list in the schoolhouse
•Brass Band performances
•Ride the Christmas land train
•Storytelling and Christmas characters
•Craft workshops for adults and families*
•Community carol singing session to close the evening
•Event car parking (after 5pm)

*excludes Christmas Market activities and Traditional Fairground

All tickets for this event must be purchased in advance via Eventbrite.

Please book a free infants ticket for each child under 2 years old attending.

Assistance dogs only for this event please
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.
20
To event organizer

Information about this event was found on Facebook and automatically published unchanged through its API.

If you are an organizer of this event, you have the following possibilities:

Right now you can synchronize the information on the web-site with the information on the Facebook page (facebook.com/events/181406729390905/).

Do not want your event to be published on our website? Write us about this and we will remove it as soon as possible.

Still have questions? Any proposals?
Please, use the feedback form.

Upcoming events @ St Fagans National Museum of History:

Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi | St. David's Day Gala Dinner
Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi | St. David's Day Gala Dinner
St Fagans National Museum of History
Gwau, Gwnïo a Chrosio | Knit, Sew and Crochet
Gwau, Gwnïo a Chrosio | Knit, Sew and Crochet
St Fagans National Museum of History
Cyrsiau Diwrnod Wyna | Lambing Day Courses
Cyrsiau Diwrnod Wyna | Lambing Day Courses
St Fagans National Museum of History
Y Dychweliad - The Return
Y Dychweliad - The Return
St Fagans National Museum of History
Tasgau'r tymor yn yr ardd | What to do now in the garden
Tasgau'r tymor yn yr ardd | What to do now in the garden
St Fagans National Museum of History
Plygu Basgedi i Ddechreuwyr | Beginner’s Basketmaking
Plygu Basgedi i Ddechreuwyr | Beginner’s Basketmaking
St Fagans National Museum of History
Lliwio Indigo | Dyeing - Intro to Indigo
Lliwio Indigo | Dyeing - Intro to Indigo
St Fagans National Museum of History
Cyflwyniad i Waith Gof | Introduction to Blacksmithing
Cyflwyniad i Waith Gof | Introduction to Blacksmithing
St Fagans National Museum of History

The most anticipated events in Cardiff :

Celebrate Brexit by sculling 7 cans of Tesco Lager at City Hall
Celebrate Brexit by sculling 7 cans of Tesco Lager at City Hall
Cardiff City Hall / Neuadd y Ddinas Caerdydd
George Ezra | Motorpoint Arena Cardiff - SOLD OUT
George Ezra | Motorpoint Arena Cardiff - SOLD OUT
Motorpoint Arena Cardiff
Titan Warehouse I Cardiff I Friday *on sale now*
Titan Warehouse I Cardiff I Friday *on sale now*
Titan Road, Cardiff, CF24 5, United Kingdom
Anniversary Tour
Anniversary Tour
St David's Hall
UB40 | Cardiff
UB40 | Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff
Varsity 2019 | Cardiff vs Swansea
Varsity 2019 | Cardiff vs Swansea
Principality Stadium
Shangri-La Presents: Patrick Topping (3 Hour Set)
Shangri-La Presents: Patrick Topping (3 Hour Set)
The Great Hall, Cardiff SU
Pray For The Wicked Tour: Cardiff - SOLD OUT
Pray For The Wicked Tour: Cardiff - SOLD OUT
Motorpoint Arena Cardiff
George Ezra
George Ezra
Motorpoint Arena Cardiff
Cardiff Bay Run 2019
Cardiff Bay Run 2019
Cardiff Bay Run
The most popular events in your news feed!