Cylch Meithrin Grangetown a'r Bae yn cyflwyno Gwyl i'r Teulu @ Tramshed Cardiff, Cardiff [3 August]

Cylch Meithrin Grangetown a'r Bae yn cyflwyno Gwyl i'r Teulu


81
03
August
15:45 - 21:00

 Facebook event page
Tramshed Cardiff
Clare Road, CF11 6QP Cardiff
Dyma gyfle unigryw i deuluoedd fwynhau bwrlwm gŵyl gyda’i gilydd mewn awyrgylch hapus a diogel. Bydd artistiaid lleol yn uno i greu digwyddiad hwylus i’r teulu, gan gyfuno sawl genre o gerddoriaeth er mwyn apelio at bawb. Bydd stondin gacennau a stondin bizza yno er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o danwydd yn y bol i ddawnsio, a bydd llu o atyniadau eraill gan gynnwys stondin glitter, stondin grefft, a thombola. Dewch yn llu; bydd yr elw oll yn mynd at Gylch Meithrin Grangetown a’r Bae. Glow sticks am ddim i bawb!!!

This is a unique opportunity to enjoy the excitement of a festival with your family in a happy and safe environment. This festival will combine the talents of local artists performing in a range of genres so there will be something to suit everyone. There will be a cake stall and a pizza stall to ensure that you have plenty of fuel in your bellies for dancing, and there will be a range of other activities such as a glitter stall, craft and tombola to name but a few. All profits will go to Cylch Meithrin Grangetown a’r Bae (sessional Welsh language daycare for children 2-4 years old). Free glow sticks for all!!!

Telerau ac Amodau // Terms and Conditions

Bydd rhieni yn gyfrifol am eu plant drwy gydol y digwyddiad // Parents are responsible for their children at all times

Rhaid cael plentyn er mwyn dod. Uchafswm o 3 plentyn i bob oedolyn. Uchafswm o 3 oedolyn i bob plentyn. Rhaid i’r tocynnau gael eu prynu gyda’i gilydd, a rhaid i’r parti gyrraedd ar yr un pryd. //Admittance with children only. Maximum of 3 children per adult. Maximum of three adults per child. All tickets must be bought together and all of party to arrive at same time.

Mae yna le y tu-allan i gadw push chairs, ond eich cyfrifoldeb chi ydyn nhw. // There is space outside to leave pushchairs. You may leave them there but at your own risk.

Caiff y gerddoriaeth ei chwarae ar lefel is na cheir mewn gigiau arferol, a bydd yn ddiogel i glustiau bach. Mae croeso i chi ddod a gwarchodwyr clustiau i’ch plant, ond dydyn nhw ddim yn hanfodol.// Music is played at lower levels than at clubs and is entirely safe. You may bring ear defenders for babies but it isn’t necessary.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Tramshed Cardiff:

Shangri-La 8 Years: Autumn/ Winter Series
Shangri-La 8 Years: Autumn/ Winter Series
Tramshed Cardiff
Third Annual Mod & Ska Festival at Tramshed | Cardiff
Third Annual Mod & Ska Festival at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Nick Mulvey at Tramshed | Cardiff
Nick Mulvey at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Jason Byrne at Tramshed | Cardiff
Jason Byrne at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Triple Cooked: Cardiff - Weird & Wonderful
Triple Cooked: Cardiff - Weird & Wonderful
Tramshed Cardiff
Glenn Hughes // Cardiff
Glenn Hughes // Cardiff
Tramshed Cardiff
The Office Quiz hosted by Big Keith | Cardiff
The Office Quiz hosted by Big Keith | Cardiff
Tramshed Cardiff
Graham Parker & The Goldtops at Tramshed | Cardiff
Graham Parker & The Goldtops at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
SOLD OUT! Fastlove - A Tribute to George Michael at Tramshed
SOLD OUT! Fastlove - A Tribute to George Michael at Tramshed
Tramshed Cardiff
Cardiff | Playaz (9pm-3am)
Cardiff | Playaz (9pm-3am)
Tramshed Cardiff
Coasts - Tramshed, Cardiff
Coasts - Tramshed, Cardiff
Tramshed Cardiff
Coasts at Tramshed | Cardiff
Coasts at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
The Feeling at Tramshed | Cardiff
The Feeling at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
The Feeling - Tweleve Years and Home Tour | Tramshed Cardiff
The Feeling - Tweleve Years and Home Tour | Tramshed Cardiff
Tramshed Cardiff
Toots And The Maytals at Tramshed | Cardiff
Toots And The Maytals at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Elvana at The Tramshed | Cardiff
Elvana at The Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Tom Walker at Tramshed | Cardiff
Tom Walker at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Paul Young: 35 Years of No Parlez at Tramshed | Cardiff
Paul Young: 35 Years of No Parlez at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Emma Blackery
Emma Blackery
Tramshed Cardiff

The most anticipated events in Cardiff :

Fireworks at Sea November
Fireworks at Sea November
The Grand Pier
Matilda The Musical | Christmas Cardiff 2018
Matilda The Musical | Christmas Cardiff 2018
Wales Millennium Centre
Weston-super-Mare Carnival
Weston-super-Mare Carnival
Weston-super-Mare
The Chocolate Festival Cardiff - On Sale NOW!
The Chocolate Festival Cardiff - On Sale NOW!
DEPOT
Wine, Cheese & Chocolate Festival Cardiff
Wine, Cheese & Chocolate Festival Cardiff
DEPOT
Wales v Spain
Wales v Spain
Principality Stadium
Festival of The Dead Cardiff - Tickets Selling Quickly!
Festival of The Dead Cardiff - Tickets Selling Quickly!
The Great Hall, Cardiff SU
Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff city centre
Jess Glynne Cardiff
Jess Glynne Cardiff
Cardiff
The most popular events in your news feed!