Hinterlands Wales at Party in the Park @ Pontypool Park, Cardiff [14 July]

Hinterlands Wales at Party in the Park


104
14
July
11:00 - 17:00

 Facebook event page
Pontypool Park
NP4 8 Pontypool
Join the Hinterlands Wales team at Party in the Park this summer
to celebrate the first phase of the Hinterlands project on the Mon & Brec Canal.

Pontypool's annual festival includes a packed music and dance line-up, story tellers, arts and crafts, play activities for children, farm animals, sports, food stalls, a dog show and a large fun fair.

Throughout the afternoon, Mr and Mrs Clark will be performing a new work made from contributions from Pontypool residents and canal lovers* and the Hinterlands team will be resident in the horsebox studio, sharing the work that artists and communities have done during Hinterlands phase 1.

We’ll also be launching our new map of the Mon & Brec Canal, featuring the lovely people and groups we’ve been working with over the past few months as well as special places and landmarks chosen by the residents of this lovely stretch.

Festival hours: 11am — 5pm
Mr and Mrs Clark performances: on the half hour 12.30 — 3.30pm

*The performance duo will be gathering stories and material from local residents on 23rd June in the run-up to festival, join them at Pontymoile Basin and other canal-side locations on this day to contribute to this evolving performance.

— Ymunwch â thîm Hinterlands Cymru yn Parti yn y Parc yr haf hwn
er mwyn dathlu cam cyntaf prosiect Hinterlands ar hyd camlas Mynwy a Brycheiniog.

Bydd gŵyl flynyddol Pont-y-pŵl yn cynnwys rhestr helaeth o ddigwyddiadau yn cynnwys cerddoriaeth a dawns, adroddwyr stori, crefftau a chelfyddyd, gweithgareddau chwarae i blant, stondinau bwyd, sioe gŵn a ffair fawr.

Trwy gydol y prynhawn bydd Mr and Mrs Clark yn perfformio gwaith newydd wedi ei greu o gyfraniadau trigolion Pont-y-pŵl a rhai sy’n caru’r gamlas* a bydd tîm Hinterlands wedi eu lleoli yn stiwdio’r Bocs ceffylau er mwyn rhannu’r gwaith y mae artistiaid a chymunedau wedi ei lunio yn ystod cam cyntaf prosiect Hinterlands.

Yn ogystal byddwn yn lansio ein map newydd o gamlas Mynwy a Brycheiniog yn cynnwys yr holl bobl a grwpiau hyfryd yr ydym wedi bod yn gweithio gyda nhw dros y misoedd diwethaf yn ogystal â llefydd arbennig a nodweddion tirwedd a ddewiswyd gan drigolion y rhan hyfryd o’r gamlas.

Oriau’r ŵyl: 11am — 5pm
Perfformiadau Mr and Mrs Clark ar yr hanner awr rhwng 12.30 — 3.30pm

*Bydd y ddau berfformiwr yn casglu storïau a deunydd oddi wrth drigolion lleol ar 23ain Mehefin yn y cyfnod cyn yr ŵyl. Ymunwch â nhw ym Masn Pont-y-moel a lleoliadau eraill ar hyd glan y gamlas ar y diwrnod hwn er mwyn cyfrannu at eu perfformiad esblygiadol.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Pontypool Park:

Torfaen Santa Run
Torfaen Santa Run
Pontypool Park
Pontypool 10k Home Run
Pontypool 10k Home Run
Pontypool Park

The most anticipated events in Cardiff :

Fireworks at Sea November
Fireworks at Sea November
The Grand Pier
Matilda The Musical | Christmas Cardiff 2018
Matilda The Musical | Christmas Cardiff 2018
Wales Millennium Centre
Weston-super-Mare Carnival
Weston-super-Mare Carnival
Weston-super-Mare
The Chocolate Festival Cardiff - On Sale NOW!
The Chocolate Festival Cardiff - On Sale NOW!
DEPOT
Wine, Cheese & Chocolate Festival Cardiff
Wine, Cheese & Chocolate Festival Cardiff
DEPOT
Wales v Spain
Wales v Spain
Principality Stadium
Festival of The Dead Cardiff - Tickets Selling Quickly!
Festival of The Dead Cardiff - Tickets Selling Quickly!
The Great Hall, Cardiff SU
Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff city centre
Jess Glynne Cardiff
Jess Glynne Cardiff
Cardiff
The most popular events in your news feed!